DLD

Esraril Huruf Ilmi Harf Zayirce Vefk Kurkce Pdf

Esrarul huruf lm harf zayrce vefk kenz ul esrar f el havvas ve el ezkar haza ktab i zeberced reml . Bunlardan biri olan eb ma'er ca'fer b. Muhammed balangta hadis ehlinden iken krk yedi yandan sonra ilm i ncma merak sarp bu ilmi renmi ve ylnda yan akn olarak vst'ta lmtr. Ettibbur rhni lil cismil insni f ilmul harf. Mam gazali. sf. Hicri yl. havas kitaplar nedir, gerekmi ilmi ile cin. Bylece drt unsurdan her birine ait olan yedier harf belirlenmi olur. ki ilmi ayn zamanda kark bir ekilde talebenin nne sr.