DEMILOVATO

Velkela Malych Umelcov

Trik mal ch umelcov. likes. Vyr bame origin lne trik z kresbiiek vaich talentovan ch ratolest kad triko je origin lny kus vytvoren iba. Vstupn priestory v l v novom ruinove s vyzdoben origin lnymi umeleck milami. Ako vznikali? Vek la mal ch umelcov vetko sa to zaalo minul jese poas prv ho da otvoren ch dver v novom ruinove. Deti, ktor n s. Crayola pre mal ch aj vek ch umelcov. crayola vyr ba v tvarn potreby u viac ako jedno storoie, svoju prv pastelku predstavila v roku. Music academy group, bratislava slovakia. likes. Sme agent ra zastupuj ca umelcov organizuj ca koncerty i firemn eventy. Tren n pojem uhorkov sez na v gal rii m. A. Bazovsk ho tren ne rozhodne nepoznaj . Okrem pl novan ch, dokonca mimoriadnych v stav ktor letnom obdob otv raj a pripravuj sa jej priestoroch pravidelne sch dzaj aj nai n dejn umelci. T to aktivita je ale rovnako z bavn aj pre dospel ch umelcov. Kola hrou. Vaka omaov nkov m obrazom sa deti z rove uia hravou formou. Sme zko pecializovan v lune na sprostredkovanie umelcov a pr pravu z bavn ch programov eventov.